Personvernpolicy

Dine personopplyninsger behandles av Prospect-Med Rafał Sójka med sete i Białystok, postkode 15-189, ul. Bagnowska 43, registrert i Sentralt Register og Informasjon om næringsvirksomhet, under skattenummer NIP: 966 215 04 01, Org.nr. REGON 389006478.

I saker som gjelder behandlig av personopplysninger og personvern, er det organisert et kontaktpunkt som er en e-postadresse: prospectmed.ua@gmail.com. Du kan kontakte oss i de ovennevnte sakene i form av tradisjonell korrespondanse til administratorens adresse med merknad: „Personvern” og personlig under adresse: ul. Bagnowska 43, 15-189 Białystok.

Personopplysningene du oppgir skal brukes på følgende måte:

• Realisering av en salgsavtale eller tjeneste – behandling er nødvendig for realisering av avtalen opp til avtalens opphør,

• direkte markedsføring – opp til avtalens opphør eller innsigelse,

• finans- og regnskapssaker – behandling er nødvendig for å overholde regler i skatteloven,

• forsvar mot krav og forfølgelse av krav til de utløper i samsvar med bestemmelsene i sivilloven,

• føring av reklamasjonsprosesser.

Du har rett til tilgang til dine personopplysninger og rett til å korrigere og fjerne dem, begrense deres behandling, rett til å overføre opplysningene, rett til innsigelse (f.eks. når opplysningene behandles iht. ditt samtykke eller for markedsføring og tilgjengeliggjøring av dine opplysninger); du kan trekke tilbake ditt samtykke når du vil. For å trekke samtykket tilbake kan du ta kontakt med kundebetjening i vårt sete eller kontor: ul. Bagnowska 43, 15-189 Białystok eller sende en e-post til adresse: prospectmed.ua@gmail.com. Du har også rett til å klage til tilsynsorganet – Lederen for Personvernetaten.

Du oppgir dine personopplysninger frivillig. Hvis du ikke oppgir personopplysningene, skal det være umulig for oss å oppfylle alle forpliktelsene vi som Prospect-Med Rafał Sójka har påtatt oss iht. avtaler vi har inngått med deg.