Studieretninger / Studieavgift

Hvert av våre universiteter tilbyr studier på engelsk. Sudiegrupper er vanligvis ikke større enn 9 personer. Dette garanterer individuell oppfølging av enhver student, noe som er en veldig stor fordel. Våre universiteter er meget populære blant nordmenn. Ingen bør ha problemer med tilpasning. Vårt tilbud omfatter universiteter i Lviv, Ternopil og Ivano-Frankivsk.

Studiet finansieres med lån og stipend fra Statens Lånekassen for utdanning – lanekassen.no. Dersom du velger å ta medisinutdanningen i Ukraina, vil du måtte søke om autorisasjon i Norge. Dette er det Helsedirektoratet som innvilger og blir gitt i henhold til de enhver tid gjeldende regler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i reglene og at du holder deg kontinuerlig oppdatert, ettersom det kan ha skjedd endringer fra da du først startet studieforløpet ditt. Du kan finne mer informasjon om dette på nettsidene til Helsedirektoratet. Du er også velkommen til å kontakte oss dersom du skulle ha spørsmål, både om du er kommende eller eksisterende student i Ukraina (eller er ferdig utdannet).

MEDISIN

6-årig sammenhengende masterstudier

ÅRLIG STUDIEAVGIFT

LVIV – $4900
IVANO-FRANKIVSK – $4000
TERNOPIL – $3800

KYIV (online og offline) – $4300

ODONTOLOGI

5-årig sammenhengende masterstudier

ÅRLIG STUDIEAVGIFT

LVIV – $5200
IVANO-FRANKIVSK – $4300
TERNOPIL – $4000

KYIV (online og offline) – $4500

FARMASI

5/5,5-årig sammenhengende stedsbaserte/samlingsbaserte masterstudier

ÅRLIG STUDIEAVGIFT

LVIV – $4000
IVANO-FRANKIVSK – $3600/3200
TERNOPIL – $3300

KYIV (online og offline) – $3800

VETERINÆRMEDISIN

4-årig bachelorstudier og 1,5-årig masterstudier

ÅRLIG STUDIEAVGIFT

KYIV (online og offline) – $3500